امروز دوشنبه 29 مرداد 1397
 
 

رديفعنوان
1مرجع آموزش لينوكس با استفاده از خط فرمان
2مرجع مديريت ويندوز از طريق خط فرمان
3كتاب آموزشي UML 2.0
4راهنماي جامع AutoCAD 2007 --همراه با AutoCAD LT 2007
5كتاب آموزشي آناليز آماري داده ها با SPSS 15
6راهنماي جامع ICDL
7كتاب آموزشي ICDL 4.0 (جلد 1و 2)
8اصول و راهنماي مونتاژ كامپيوترهاي شخصي (نصب ويندوز XP و تنظيمات بايوس)
9كتاب آموزشي PowerPoint 2003
10آموزش سريع Word 2003
11راهنماي جامع Windows XP
12راهنماي جامع CorelDraw 12
13آموزش سريع Excel 2003
14كتاب آموزشي Access 2003
15کارگاه آمادگی آزمون ICDL
16کتاب آموزشی ICDL
17راهنمای جامع Internet – ويرايش دوم - 2003
18فرهنگ تشريحی كاربران كامپيوتر(ويرايش پنجم)
19كتاب آموزشی Internet(نگارش 2002)
20راهنمای عيب يابی در كامپيوترهای شخصی
21كتاب آموزشی World Wide Web
22خودآموز استفاده از YAHOO!
23آموزش سريع مبانی كامپيوتر و داده پردازی
24فرهنگ تشريحی كاربران كامپيوتر
25آموزش سريع 5.5 Internet Explorer
26آموزش سريع Windows 98
27آموزش سريع Internet (ويرايش دوم)
28فرهنگ تشريحی اصطلاحات كامپيوتری مايكروسافت (ويرايش چهارم)

 

 

 

 

ليست کتب منتشره
bullet

آموزش سریع

bullet

دانشگاهي

bullet

راهنمای پیتر نورتن

bullet

راهنمای جامع

bullet

راهنمای عیب‌یابی

bullet

کتاب آموزشی

bullet

کتابهای الکترونیک

bullet

کتابهای متفرقه