امروز دوشنبه 29 مرداد 1397
 
 

  نمايش کتاب

راهنمای جامع Internet – ويرايش دوم - 2003

مترجم : آزيتا ذوالنور – آنيتا ذوالنور

تعداد صفحه ها : 816

نويسنده : مارگارت يانگ

ISBN : 9643270513

قيمت : 6500 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ خير

اگر کاربر جدی اينترنت باشيد – يعنی برای ارتباطات شخصی و کاری به پست الکترونيکی و برای اخبار و سرگرمی به وب متکی باشيد – احتمالا با کاربردها، موانع و پرسشهايی برخورد کرده‌ايد که کتابهای مقدماتی مربوط به اينترنت پاسخی برای آنها ندارند. اين کتاب در درک کاربردها و سرويس‌های مختلف اينترنت و همچنين درک پيچيدگی‌ها و رفع موانع مورد بحث به شما کمک می‌کند. در واقع کتابی که در دست داريد مهمترين جنبه‌های اينترنت را پوشش می‌دهد، مقدمات را ناديده می‌گيرد و برای حداکثر بهرهبرداری از اينترنت دستورالعمل‌های واضحی ارائه می‌کند. در واقع به جرأت می‌توان گفت اين کتاب به همه پرسشهای مختلف و متفاوت مربوط به اينترنت پاسخ می‌دهد.

کتاب هاي مرتبط

فهرست || نظر شما - 1 نظر داده شده


 

 

ليست کتب منتشره
bullet

آموزش سریع

bullet

دانشگاهي

bullet

راهنمای پیتر نورتن

bullet

راهنمای جامع

bullet

راهنمای عیب‌یابی

bullet

کتاب آموزشی

bullet

کتابهای الکترونیک

bullet

کتابهای متفرقه