امروز سه شنبه 26 تير 1397
 
 

  نمايش کتاب

فرهنگ تشريحی كاربران كامپيوتر

مترجم : فرهاد قلی زاده نوری

تعداد صفحه ها : 380

نويسنده : هيئت مؤلفان و ويراستاران انتشارات مایکروسافت

ISBN : 9643270270

قيمت : 2250 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

از ديدگاه كاربران، زبان كامپيوتر يك زبان اختصاصی و متناسب با اين رشته است كه درباره مفاهيمی از اين تكنولوژی سخن می‌گويد كه كاربران می‌توانند كسب كرده، به كار برده و اصلاح و تعديل نمايند. برخورداری و تصاحب يك تكنولوژی، تصاحب و فراگيری زبان خاص خود را نيز به همراه دارد. اين فرهنگ زبان كامپيوتر را از ديدگاه كاربران بررسی می‌كند. اصل شمول اطلاعاتی آن ساده است: اگر واژه‌ای به كاربر مربوط باشد بنابراين به فرهنگ تعلق دارد. اگر واژه با علوم كامپيوتر دانشگاه، پردازش داده‌ها، محاسبات علمی و يا محاسبات كامپيوترهای بزرگ مرتبط بوده اما به كاربران بستگی نداشته باشد، بنابراين به اين فرهنگ تعلق ندارد.

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


 

 

ليست کتب منتشره
bullet

آموزش سریع

bullet

دانشگاهي

bullet

راهنمای پیتر نورتن

bullet

راهنمای جامع

bullet

راهنمای عیب‌یابی

bullet

کتاب آموزشی

bullet

کتابهای الکترونیک

bullet

کتابهای متفرقه