امروز دوشنبه 29 مرداد 1397
 
 

  نمايش کتاب

راهنماي كاربردي مدارك بين المللي لينوكس LPIC-3 300 Part1: OpenLDAP 2.4

مترجم : سيدحسين رجاء

تعداد صفحه ها : 472

نويسنده : سيدحسين رجاء

ISBN : 978-600-642-545-0

قيمت : 45000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

بالاترين دوره آموزشي LPI كه براي معماران سيستم و مديران شبكه مناسب مي‌باشد.اين آزمون بصورت تخصصي بر روي بحث Directory Service دارد كه OpenLDAP 2.4 در آن بصورت مبسوط شرح داده شده است.

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


راهنماي كاربردي مدارك بين المللي لينوكس LPIC-3 301 OpenLDAP 2.3

مترجم : سيدحسين رجاء

تعداد صفحه ها : 536

نويسنده : سيدحسين رجاء

ISBN : 978-964-327-156-5

قيمت : 38000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

بالاترين دوره آموزشي LPI كه براي معماران سيستم و مديران شبكه مناسب مي‌باشد.اين آزمون بصورت تخصصي بر روي بحث Directory Service دارد كه OpenLDAP 2.3 در آن بصورت مبسوط شرح داده شده است.

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


راهنماي كاربردي مدارك بين المللي لينوكس RHCE

مترجم : سيدحسين رجاء

تعداد صفحه ها : 462

نويسنده : سيدحسين رجاء

ISBN : 978-600-642-531-3

قيمت : 30000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

دومين مدرك لينوكس شركت RedHat

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


راهنماي كاربردي مدارك بين المللي لينوكس RHCSA

مترجم : سيدحسين رجاء

تعداد صفحه ها : 544

نويسنده : سيدحسين رجاء

ISBN : 978-600-642-532-0

قيمت : 36000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

اولين مدرك موسسه لينوكس Redhat

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


راهنماي كاربردي مدارك بين المللي لينوكس LPIC-3 303 Security و RHCSS

مترجم : سيدحسين رجاء

تعداد صفحه ها : 384

نويسنده : سيدحسين رجاء

ISBN : 978-600-642-530-6

قيمت : 34000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

مرجع كامل بالاترين سطح مدارك لينوكس در زمينه امنيت

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


50روش براي مديريت تيم فروش

مترجم : يحيي علوي-فرزانه شوقي ليسار

تعداد صفحه ها : 164

نويسنده : مايكل اسكوفيلد

ISBN : 978-964-327-160-2

قيمت : 14000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

در اين كتاب شما با 50 روش مدرن براي مديريت تيم فروش آشنا ميشويد تا بتوانيد سازمان خود را با تغيير نگرش به سمت بازار رقابتي روز سوق دهيد

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


صفحه بعدي

 

 

ليست کتب منتشره
bullet

آموزش سریع

bullet

دانشگاهي

bullet

راهنمای پیتر نورتن

bullet

راهنمای جامع

bullet

راهنمای عیب‌یابی

bullet

کتاب آموزشی

bullet

کتابهای الکترونیک

bullet

کتابهای متفرقه