امروز دوشنبه 29 مرداد 1397
 
 

  نمايش کتاب

اصول مديريت ساخت

مترجم : مولفين: قاسم فرجي-حسن ولي‌پور

تعداد صفحه ها : 336

نويسنده : قاسم فرجي-حسن ولي‌پور

ISBN : 978-600-94661-1-5

قيمت : 21000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

مهندسي عمران

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


مقدمه‌اي بر مهندسي ايمني صنعتي مديريت ايمني

مترجم : مولف: عزيز گلمحمدي

تعداد صفحه ها : 480

نويسنده : عزيز گلمحمدي

ISBN : 978-964-7416-50-4

قيمت : 15000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

مديريت ايمني

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


گزيده‌اي از لوايح دفاعي دكتر غلامرضا طيرانيان حقوقي

مترجم : مولف غلام‌رضا طيرانيان

تعداد صفحه ها : 392

نويسنده : غلام‌رضا طيرانيان

ISBN : 978-964-327-130-5

قيمت : 25000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

كتابي گردآوري شده توسط آقاي عليرضا طيرانيان در مورد پرونده‌هاي حقوقي كه وكالت آنها را آقاي غلامرضا طيرانيان بر عهده داشته به همراد موارد حقوقي

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


گزيده‌اي از لوايح دفاعي دكتر غلامرضا طيرانيان كيفري

مترجم : مولف غلام‌رضا طيرانيان

تعداد صفحه ها : 656

نويسنده : غلام‌رضا طيرانيان

ISBN : 978-964-327-079-7

قيمت : 30000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

كتابي گردآوري شده توسط آقاي عليرضا طيرانيان از پرونده‌هاي كيفري كه وكالت آنها با آقاي غلامرضا طيرانيان بوده به همراه كليه مواد قانوني در زمينه كيفري.

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


حقوق اثبات نسب

مترجم : مولفين: مجيد پوراستاد- سحر لـله‌خاني

تعداد صفحه ها : 112

نويسنده : مجيد پوراستاد- سحر لـله‌خاني

ISBN : 978-964-327-114-5

قيمت : 5000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

كتابي در مورد پرونده اثبات نسب كه سيزده سال به طول انجاميد به همراه كليه نكات و قوانيني كه در طي اثبات نسب از آنها استفاده شده.

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


وكالت دادگستري در پنجاه سخن

مترجم : مولف غلام‌رضا طيرانيان

تعداد صفحه ها : 152

نويسنده : غلام‌رضا طيرانيان

ISBN : 978-964-327-131-2

قيمت : 7000 تومان

آيا امکان ارسال اين کتاب وجود دارد؟ بله

كتابي براي كمك به وكلا در قالب پنجاه سخن از يك همكار كاركشته

کتاب هاي مرتبط

فهرست || سفارش و خريد || نظر شما - 0 نظر داده شده


صفحه بعدي

 

 

ليست کتب منتشره
bullet

آموزش سریع

bullet

دانشگاهي

bullet

راهنمای پیتر نورتن

bullet

راهنمای جامع

bullet

راهنمای عیب‌یابی

bullet

کتاب آموزشی

bullet

کتابهای الکترونیک

bullet

کتابهای متفرقه